Bếp từ

Đặt hàng online
---> nhận ngay code giảm 5 - 15%
Bếp từ BOSCH HMH.PID631BB1E Serie 4
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH HMH.PID631BB1E Serie 4

27.740.000 22.190.000
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 3 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran Khổ rộng 600...
Bếp từ BOSCH HMH.PIE631FB1E Serie 6
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH HMH.PIE631FB1E Serie 6

17.790.000 14.230.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 4 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH HMH.PPI82560MS Serie 8
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH HMH.PPI82560MS Serie 8

25.610.000 20.490.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 2 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 800 mm
Bếp từ BOSCH HMH.PVJ631FB1E Serie 6
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH HMH.PVJ631FB1E Serie 6

26.740.000 21.390.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 3 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH HMH.PXE675DC1E Serie 8
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH HMH.PXE675DC1E Serie 8

32.610.000 26.090.000
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 4 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic Khổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH HMH.PXX975DC1E Serie 8
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH HMH.PXX975DC1E Serie 8

59.710.000 47.770.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 5 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 900 mm
Bếp từ BOSCH PIB375FB1E Serie 6
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PIB375FB1E Serie 6

19.700.000 15.760.000
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 2 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran Khổ rộng 300...
Bếp từ BOSCH PID651FC1E Serie 6

Bếp từ BOSCH PID651FC1E Serie 6

0
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 3 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính  Ceramic Khổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH PID675DC1E Serie 8
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PID675DC1E Serie 8

22.660.000 18.130.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 3 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH PID775DC1E Serie 8
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PID775DC1E Serie 8

24.840.000 19.870.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 3 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 700 mm
Bếp từ BOSCH PIE875DC1E Serie 8
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PIE875DC1E Serie 8

26.380.000 21.100.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 4 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 800 mm
Bếp từ BOSCH PIJ651FC1E Serie 6
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PIJ651FC1E Serie 6

20.040.000 16.030.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 3 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH PIJ675FC1E Serie 6
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PIJ675FC1E Serie 6

21.260.000 17.010.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 3 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH PIS611F17E Serie 6

Bếp từ BOSCH PIS611F17E Serie 6

0
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 3 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH PUC611BB1E serie 4

Bếp từ BOSCH PUC611BB1E serie 4

0
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 3 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic Khổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH PUC631BB2E Serie 4
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PUC631BB2E Serie 4

15.610.000 12.490.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 3 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH PUJ611BB1E Serie 4
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PUJ611BB1E Serie 4

16.080.000 12.860.000
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 3 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran Khổ rộng 600...
Bếp từ BOSCH PUJ631BB2E Serie 4
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PUJ631BB2E Serie 4

16.780.000 13.420.000
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 3 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH PXC275FC1E Serie 6

Bếp từ BOSCH PXC275FC1E Serie 6

0
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 2 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 900 mm
Bếp từ BOSCH PXE875BB1E serie 4

Bếp từ BOSCH PXE875BB1E serie 4

0
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 4 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic Khổ rộng 800 mm
Bếp từ BOSCH PXJ651FC1E Serie 6

Bếp từ BOSCH PXJ651FC1E Serie 6

Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 3 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran Khổ rộng 600...
Bếp từ BOSCH PXJ675DC1E Serie 8

Bếp từ BOSCH PXJ675DC1E Serie 8

0
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 2 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 600 mm
Bếp từ BOSCH PXV975DC1E Serie 8

Bếp từ BOSCH PXV975DC1E Serie 8

0
Điều khiển Cảm ứngSố vòng bếp 5 vòng bếpChất liệu mặt bếp Kính Schott CeranKhổ rộng 900 mm
Bếp từ BOSCH PXV975DV1E Serie 8

Bếp từ BOSCH PXV975DV1E Serie 8

0
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 5 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Ceramic Khổ rộng 900 mm
Bếp từ BOSCH PXX675DC1E Serie 8
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PXX675DC1E Serie 8

37.690.000 30.150.000
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 4 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran Khổ rộng 600...
Bếp từ BOSCH PXX875D34E Serie 8

Bếp từ BOSCH PXX875D34E Serie 8

0
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 4 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Cao cấp Khổ rộng 800...
Bếp từ BOSCH PXX975KW1E Serie 8

Bếp từ BOSCH PXX975KW1E Serie 8

0
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 5 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Cao cấp Khổ rộng 900...
Bếp từ BOSCH PXY875DC1E Serie 8
Giảm 20%

Bếp từ BOSCH PXY875DC1E Serie 8

48.690.000 38.950.000
Điều khiển Cảm ứng Số vòng bếp 4 vòng bếp Chất liệu mặt bếp Kính Schott Ceran Khổ rộng 800...
Bếp từ kết hợp hút mùi BOSCH PVS851F21E Serie 6

Bếp từ kết hợp hút mùi BOSCH PVS851F21E Serie 6

0
Điều khiển cảm ứng  Số vùng bếp: 4 vùng bếp  Chất liệu mặt bếp: Ceramic Khổ rộng: 800 mm

Bạn vừa xem

Products not found

Showroom

164 – Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – HN

Tìm sản phẩm

Bn cn tr giúp
Hãy gi Hotline
 0948 111 366