Lò nướng

Đặt hàng online
---> nhận ngay code giảm 5 - 15%
Lò hấp BOSCH CDG634BB1 Serie 8
Giảm 20%

Lò hấp BOSCH CDG634BB1 Serie 8

43.060.000 34.450.000
Chức năng hơi nước: nấu ăn nhẹ nhàng, lành mạnh. AutoPilot 20: 20 chương trình nấu ăn tự động được...
Lò hấp BOSCH HMH.CDG634BS1 Serie 8
Giảm 20%

Lò hấp BOSCH HMH.CDG634BS1 Serie 8

43.190.000 34.550.000
Chức năng hơi nước: nấu ăn nhẹ nhàng, lành mạnh. AutoPilot 20: 20 chương trình nấu ăn tự động được...
Lò nướng BOSCH HBA510BR0 Serie 2

Lò nướng BOSCH HBA510BR0 Serie 2

0
5 chế độ nướng  3D Hotair Plus: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép nấu đồng thời ở cả 3...
Lò nướng BOSCH HBA512BR0 Serie 4

Lò nướng BOSCH HBA512BR0 Serie 4

0
7 chế độ nướng 3D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép nấu đồng thời ở cả 3 khay...
Lò nướng BOSCH HBA534BS0A serie 4
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBA534BS0A serie 4

20.050.000 16.040.000
7 chế độ nướng 3D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép nấu đồng thời ở cả 3 khay...
Lò nướng BOSCH HBA5370B0 Serie 6
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBA5370B0 Serie 6

17.780.000 14.220.000
7 chế độ nướng 10 công thức nấu ăn tự động 3D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép...
Lò nướng BOSCH HBA5370S0 Serie 6
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBA5370S0 Serie 6

19.140.000 15.310.000
7 chế độ nướng 10 công thức nấu ăn tự động 3D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép...
Lò nướng BOSCH HBA5780B0 Serie 6
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBA5780B0 Serie 6

23.900.000 19.120.000
10 chế độ nướng 30 công thức nấu ăn tự động 3D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép...
Lò nướng BOSCH HBC33B550 Serie 8

Lò nướng BOSCH HBC33B550 Serie 8

0
8 chế độ nướng 3D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép nấu đồng thời ở cả 3 khay...
Lò nướng BOSCH HBG36T650 Serie 8

Lò nướng BOSCH HBG36T650 Serie 8

0
11 chế độ nướng AutoPilot40: 40 chương trình tự động được cài đặt sẵn 3D Hotair Plus: phân phối nhiệt...
Lò nướng BOSCH HBG633BS1A serie 8
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBG633BS1A serie 8

31.730.000 25.380.000
10 chế độ nướng 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho kết quả hoàn hảo ở mọi cấp độ...
Lò nướng BOSCH HBG634BS1 Serie 8

Lò nướng BOSCH HBG634BS1 Serie 8

0
13 chế độ nướng 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho kết quả hoàn hảo ở mọi cấp độ...
Lò nướng BOSCH HBG634BW1 Serie 8

Lò nướng BOSCH HBG634BW1 Serie 8

0
13 chế độ nướng 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho kết quả hoàn hảo ở mọi cấp độ...
Lò nướng BOSCH HBG635BB1 Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBG635BB1 Serie 8

25.110.000 20.090.000
13 chế độ nướng AutoPilot10: 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HBG635BS1 Serie 8

Lò nướng BOSCH HBG635BS1 Serie 8

0
13 chế độ nướng AutoPilot10: 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HBG635NS1 Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBG635NS1 Serie 8

42.190.000 33.750.000
13 chế độ nướng AutoPilot10: 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HBG655BS1 Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBG655BS1 Serie 8

28.750.000 23.000.000
13 chế độ nướng AutoPilot10: 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HBG655HS1A Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBG655HS1A Serie 8

33.060.000 26.450.000
13 chế độ nướng AutoPilot10: 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HBG656RS1B Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBG656RS1B Serie 8

51.860.000 41.490.000
13 chế độ nướng DishAssist: chương trình tự động cho vô số món ăn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HBG673BS1F Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBG673BS1F Serie 8

31.780.000 25.420.000
13 chế độ nướng AutoPilot10: 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HBG6750S1 Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBG6750S1 Serie 8

38.440.000 30.750.000
13 chế độ nướng AutoPilot10: 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HBG675BB1 Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HBG675BB1 Serie 8

29.710.000 23.770.000
13 chế độ nướng AutoPilot10: 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HBG675BB1F Serie 8

Lò nướng BOSCH HBG675BB1F Serie 8

0
13 chế độ nướng AutoPilot10: 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HBN239E5 Serie 2

Lò nướng BOSCH HBN239E5 Serie 2

0
7 chế độ nướng Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép nấu đồng thời ở cả 2 khay cùng...
Lò nướng BOSCH HBN531E1F Serie 2

Lò nướng BOSCH HBN531E1F Serie 2

0
8 chế độ nướng 3D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho kết quả hoàn hảo Cửa lò có thể...
Lò nướng BOSCH HBN532E5 Serie 2

Lò nướng BOSCH HBN532E5 Serie 2

0
8 chế độ nướng 3D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho kết quả hoàn hảo Cửa lò có thể...
Lò nướng BOSCH HBN539S5 Serie 2

Lò nướng BOSCH HBN539S5 Serie 2

0
8 chế độ nướng 3D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho kết quả hoàn hảo Cửa lò có thể...
Lò nướng BOSCH HMH.HBA73R350B Serie 6

Lò nướng BOSCH HMH.HBA73R350B Serie 6

0
9 chế độ nướng 3D Hotair Plus: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép nấu đồng thời ở cả 3...
Lò nướng BOSCH HMH.HBG633BS1J Serie 8

Lò nướng BOSCH HMH.HBG633BS1J Serie 8

0
10 chế độ nướng 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho kết quả hoàn hảo ở mọi cấp độ...
Lò nướng BOSCH HMH.HBG655HS1 Serie 8

Lò nướng BOSCH HMH.HBG655HS1 Serie 8

0
13 chế độ nướng AutoPilot10: 10 chương trình tự động được cài đặt sẵn 4D Hotair: phân phối nhiệt đồng...
Lò nướng BOSCH HMH.HBN211E2M Serie 2
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HMH.HBN211E2M Serie 2

15.500.000 12.400.000
4 chế độ nướng Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép nấu đồng thời ở cả 2 khay cùng...
Lò nướng BOSCH HMH.HBN331E1K Serie 2
Giảm 20%

Lò nướng BOSCH HMH.HBN331E1K Serie 2

20.940.000 16.750.000
5 chế độ nướng Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép nấu đồng thời ở cả 2 khay cùng...
Lò nướng BOSCH HMH.HBN559E1M Serie 2
Giảm 21%

Lò nướng BOSCH HMH.HBN559E1M Serie 2

18.400.000 14.500.000
8 chế độ nướng Hotair: phân phối nhiệt đồng đều, cho phép nấu đồng thời ở cả 2 khay cùng...
Lò nướng kết hợp hấp BOSCH CSG636BS1 Serie 8

Lò nướng kết hợp hấp BOSCH CSG636BS1 Serie 8

0
12 chế độ nướng 4 chế độ kết hợp hơi nước DishAssist: chương trình tự động cho vô số món...
Lò nướng kết hợp hấp BOSCH HMH.CSG656RS1 Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng kết hợp hấp BOSCH HMH.CSG656RS1 Serie 8

59.440.000 47.550.000
12 chế độ nướng 4 chế độ kết hợp hơi nước DishAssist: chương trình tự động cho vô số món...
Lò nướng kết hợp hấp BOSCH HSG636BS1 Serie 8

Lò nướng kết hợp hấp BOSCH HSG636BS1 Serie 8

0
12 chế độ nướng 4 chế độ kết hợp hơi nước DishAssist: chương trình tự động cho vô số món...
Lò nướng kết hợp hấp BOSCH HSG636ES1 Serie 8

Lò nướng kết hợp hấp BOSCH HSG636ES1 Serie 8

0
12 chế độ nướng 4 chế độ kết hợp hơi nước DishAssist: chương trình tự động cho vô số món...
Lò nướng kết hợp hấp BOSCH HSG636XS6 Serie 8

Lò nướng kết hợp hấp BOSCH HSG636XS6 Serie 8

0
12 chế độ nướng 4 chế độ kết hợp hơi nước DishAssist: chương trình tự động cho vô số món...
Lò nướng kết hợp hấp và vi sóng BOSCH HNG6764S1A Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng kết hợp hấp và vi sóng BOSCH HNG6764S1A...

96.430.000 77.140.000
14 chế độ nướng 5 mức công suất vi sóng 2 chế độ kết hợp hơi nước DishAssist: chương trình...
Lò nướng kết hợp vi sóng BOSCH CMG633BB1 Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng kết hợp vi sóng BOSCH CMG633BB1 Serie 8

42.490.000 33.990.000
6 chế độ nướng 5 mức công suất vi sóng AutoPilot14: 14 chương trình tự động được cài đặt sẵn...
Lò nướng kết hợp vi sóng BOSCH CMG633BS1 Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng kết hợp vi sóng BOSCH CMG633BS1 Serie 8

42.490.000 33.990.000
6 chế độ nướng 5 mức công suất vi sóng AutoPilot14: 14 chương trình tự động được cài đặt sẵn...
Lò nướng kết hợp vi sóng BOSCH HMH.CMG633BS1B Serie 8
Giảm 20%

Lò nướng kết hợp vi sóng BOSCH HMH.CMG633BS1B Serie 8

41.710.000 33.370.000
6 chế độ nướng 5 mức công suất vi sóng AutoPilot14: 14 chương trình tự động được cài đặt sẵn...

Bạn vừa xem

Products not found

Showroom

164 – Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – HN

Tìm sản phẩm

Bn cn tr giúp
Hãy gi Hotline
 0948 111 366