Máy rửa bát

Đặt hàng online
---> nhận ngay code giảm 5 - 15%
Máy rửa bát âm tủ BOSCH HMH.SMV46MX03E Serie 4
Giảm 20%

Máy rửa bát âm tủ BOSCH HMH.SMV46MX03E Serie 4

38.140.000 30.510.000
Dung tích rửa: 14 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Chương trình...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SCE52M65EU Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SCE52M65EU Serie 6

25.810.000 20.650.000
Dung tích rửa: 8 (Bộ đồ ăn Âu) 5 Chương trình chính + 2 tùy chọn bổ sung  Tùy chọn...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS03E Serie 4
Giảm 20%

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS03E Serie 4

42.950.000 34.360.000
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình rửa chính + 3 tùy chọn bổ sung Chương...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS09E Serie 4

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46IS09E Serie 4

0
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình rửa chính + 3 Tùy chọn bổ sung  Chương...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS00E Serie 4

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS00E Serie 4

0
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình rửa chính + 2 Tùy chọn bổ sung  Hệ...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS01E Serie 4
Giảm 20%

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46KS01E Serie 4

21.350.000 17.080.000
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Hệ thống...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46MS03E Serie 4
Giảm 20%

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI46MS03E Serie 4

39.550.000 31.640.000
Dung tích rửa: 12+2 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Hệ thống...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI68MS07E Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI68MS07E Serie 6

28.480.000 22.780.000
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình chính + 4 tùy chọn bổ sung Tính năng Hygiene...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI68TS06E Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI68TS06E Serie 6

37.450.000 29.960.000
Dung tích rửa: 14 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình chính + 4 tùy chọn bổ sung PerfectDry dựa...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI88TS36E Serie 8

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMI88TS36E Serie 8

0
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình chính + 5 tùy chọn bổ sung  Sấy khô...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV24AX00E Serie 2

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV24AX00E Serie 2

0
Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu) 4 Chương trình rửa chính  InfoLight thông báo về giai đoạn của...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV24AX02E Serie 2

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV24AX02E Serie 2

0
Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu) 4 Chương trình chính + 2 tùy chọn bổ sung  Chức năng...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV25CX03E Serie 2

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV25CX03E Serie 2

0
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 5 Chương trình chính + 2 tùy chọn bổ sung  Điều chỉnh...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV46KX00E Serie 4

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV46KX00E Serie 4

0
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 2 Tùy chọn bổ sung  Thiết kế...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV68MX03E Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV68MX03E Serie 6

33.440.000 26.750.000
Dung tích rửa: 14 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình rửa chính + 4 tùy chọn bổ sung Sấy...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV88TX36E Serie 8

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SMV88TX36E Serie 8

0
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình chính + 5 tùy chọn bổ sung  Sấy khô...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SPI46MS01E Serie 4
Giảm 20%

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SPI46MS01E Serie 4

23.900.000 19.120.000
Dung tích rửa: 10 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Hệ thống...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SPI66TS01E Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SPI66TS01E Serie 6

27.410.000 21.930.000
Dung tích rửa: 10 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Sấy khô...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SPV44CX00E Serie 4

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SPV44CX00E Serie 4

0
Dung tích rửa: 9 (Bộ đồ ăn Âu) 4 Chương trình chính + 2 tùy chọn bổ sung  Tùy chọn...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SPV46IX00E Serie 4

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SPV46IX00E Serie 4

0
Dung tích rửa: 9 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Chức năng...
Máy rửa bát âm tủ BOSCH SPV46MX00E Serie 4

Máy rửa bát âm tủ BOSCH SPV46MX00E Serie 4

0
Dung tích rửa: 9 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Hệ thống...
Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS63L02EA Serie 6

Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS63L02EA Serie 6

0
Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 2 tùy chọn bổ sung  Tùy chọn...
Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS63L08EA Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS63L08EA Serie 6

26.690.000 21.350.000
Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 2 tùy chọn bổ sung  Tính năng...
Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS88TI03E Serie 8
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH HMH.SMS88TI03E Serie 8

67.560.000 54.050.000
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình chính + 5 tùy chọn bổ sung  Sấy khô...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SKS62E22EU Serie 4
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SKS62E22EU Serie 4

21.050.000 16.840.000
Dung tích rửa (bộ đồ ăn Âu): 6 Số lượng chương trình rửa: 6 Tùy chọn hoạt động bổ sung:...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS25KI00E Serie 2
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS25KI00E Serie 2

17.800.000 14.240.000
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 5 Chương trình chính + 2 tùy chọn bổ sung  Hệ thống...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46GI04E Serie 4

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46GI04E Serie 4

0
Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Chương trình...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46II04E Serie 4

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46II04E Serie 4

0
Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu) 5 Chương trình chính  Chương trình Machine Care làm sạch triệt để...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46KI04E Serie 4

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46KI04E Serie 4

0
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Chương trình...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46MI05E Serie 4
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46MI05E Serie 4

23.500.000 18.800.000
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Hệ thống...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46NI05E Serie 4
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS46NI05E Serie 4

24.530.000 19.620.000
Dung tích rửa (bộ đồ ăn Âu): 13 Số lượng chương trình rửa: 6 Tùy chọn hoạt động bổ sung:...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS63L02EU Serie 6

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS63L02EU Serie 6

0
Dung tích rửa: 12 (Bộ đồ ăn Âu) 5 Chương trình chính + 2 tùy chọn bổ sung  Tùy chọn Half...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68II07E Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68II07E Serie 6

29.840.000 23.870.000
Dung tích rửa (bộ đồ ăn Âu): 13 Số lượng chương trình rửa: 8 Tùy chọn hoạt động bổ sung:...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68MI04E Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68MI04E Serie 6

40.300.000 32.240.000
Dung tích rửa: 14 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình chính + 4 tùy chọn bổ sung  Thiết kế ...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68MI06E Serie 6

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68MI06E Serie 6

0
Dung tích rửa: 14 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình chính + 4 tùy chọn bổ sung  Điều khiển...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68TI01E Serie 6

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68TI01E Serie 6

0
Dung tích rửa (bộ đồ ăn Âu): 14 Số lượng chương trình rửa: 8 Tùy chọn hoạt động bổ sung:...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68TI02E Serie 6

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68TI02E Serie 6

0
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình chính + 4 tùy chọn bổ sung  Thiết kế...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68TI03E Serie 6

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68TI03E Serie 6

0
Dung tích rửa (bộ đồ ăn Âu): 14 Số lượng chương trình rửa: 8 Tùy chọn hoạt động bổ sung:...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68UI02E Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS68UI02E Serie 6

31.340.000 25.070.000
Dung tích rửa (bộ đồ ăn Âu): 13 Số lượng chương trình rửa: 8 Tùy chọn hoạt động bổ sung:...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS88TI36E Serie 8

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMS88TI36E Serie 8

0
Dung tích rửa: 13 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình chính + 5 tùy chọn bổ sung  Sấy khô...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SMU68TS02E Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SMU68TS02E Serie 6

41.050.000 32.840.000
Dung tích rửa: 14 (Bộ đồ ăn Âu) 8 Chương trình chính + 4 tùy chọn bổ sung  Tính năng...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SPS25CI03E Serie 2
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SPS25CI03E Serie 2

19.740.000 15.790.000
Dung tích rửa: 10 (Bộ đồ ăn Âu) 5 Chương trình chính + 2 tùy chọn bổ sung  Tùy chọn...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SPS46MI01E Serie 4
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SPS46MI01E Serie 4

33.910.000 27.130.000
Dung tích rửa (bộ đồ ăn Âu): 10 Số lượng chương trình rửa: 6 Tùy chọn hoạt động bổ sung:...
Máy rửa bát độc lập BOSCH SPS66TI01E Serie 6
Giảm 20%

Máy rửa bát độc lập BOSCH SPS66TI01E Serie 6

27.500.000 22.000.000
Dung tích rửa: 10 (Bộ đồ ăn Âu) 6 Chương trình chính + 3 tùy chọn bổ sung  Sấy khô...

Showroom

164 – Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – HN

Tìm sản phẩm

Bn cn tr giúp
Hãy gi Hotline
 0948 111 366